Geschiedenis

A.G.O. is opgericht op 27 februari 1956. Broer Kleij maakte tijdens het vervullen van zijn militaire dienstplicht kennis met de gymnastiek. Hij vond dit een geweldige sport en wilde na zijn diensttijd dit graag gaan beoefenen. Hij sprak tijdens zijn verlof hierover met mevrouw R. Overeem in het café. Deze was meteen enthousiast en raadde hem aan met derden hierover te spreken en een gymnastiek-vereniging op te richten.

Vader Hendrikus Kleij werd ingeschakeld en tijdens het schaatsen op de gracht kregen de plannen meer vorm. In café het centrum werd de Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert (A.G.O.) geboren met als doel: de gymnastiek en de volleybal in de ruimste zin van het woord te stimuleren en daardoor de Volksgezondheid te bevorderen.

website security